*  Sähkötarkastukset

*   Lämpökuvaukset,     LÄMPÖKUVAAJA LK 1    pätevyydellä

                  *   Sähköasennustarkastukset

     - sähkölaitteistojen lämpökuvaukset

                      - varmennustarkastus

    

                      - määräaikaistarkastus

*   Käytön johtajan tehtävät

                 *   Käyttöönottomittaukset

     -muuntamot

                      -SFS 6000-6-61   

     -muuntajat

                      -SFS 6000-7-71 

*   Sähköasennusten valvonta  

                 *   Konemittaukset ja testit

*   Huolto-ohjeet  

                      -SFS EN 60204 -1

     -luokat 1 - 3

                      -DIN VDE 0701 ja 0702

*  Sähkötyöt  (S1 oikeudet)

                  *  Sähköhäiriöselvitykset

     -sähköasennus (huolto- ja saneeraus)

                                                              Yleistä                                               

Näillä sivuilla on  yleistietoa sähkötarkastuksista,  tarkastuksien lakiperusteista, valmistautu- misesta tarkastukseen ja tarkastustapahtumasta. Määritelmät kohteista jotka kuuluvat tai eivät kuulu lakisääteisten tarkastuksien piiriin.  Hyödyllisiä  linkkejä sähköalan eri yhteisöihin kuten esim. Tukesin, josta löytyy rekisteri laillisista sähköurakoitsijoista ja valtuutetuista tarkastajista ja laitoksista, SÄTY r.y:n jäsenluettelo jne. Toivon, että nämä sivut auttavat sähköturvallisuuden ylläpidossa  ja  helpottavat  valmistautumisessa tuleviin tarkastuksiin. Palautetta sivuista voi lähettää sähköpostiini tästä.

                                                              Yritys                                                             

EM-Sähköpalvelun toimipiste sijaitsee Espoossa. Uusimaa ja Etelä-Suomi on pääasiallisena toimialueena.  Viereisiä naapurikuntia ovat Helsinki, Kauniainen, Kirkkonummi, Nurmijärvi, Vantaa   ja  Vihti, joihin niin kuin muihinkin Uudenmaan kuntiin, on hyvät  yhteydet  (ks. väli- matkataulukko oikealla). Yrityksen palveluja  hoitaa valtuutettu tarkastaja Esa Martikainen.

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston Tukesin valtuutus, Sähkötarkastusyhdistys SÄTY ry:n, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL:n jäsenyys sekä Sähköpätevyys 1, vahvistavat ajan tasalla pysyvän, ammattitaitoisen, puolueettoman ja vastuullisen sähkötarkastustoiminnan. Suomen yrittäjien jäsenyritys.

Neljänkymmenen vuoden kokemus sähköalan erilaisissa tehtävissä sekä insinöörin (AMK) tutkinto tukevat kyseisten palvelujen tarjoamista ja hoitamista.

Työkokemusta on sähkölaitosalueelta, teollisuuden sähkökäytöistä,LVIS -laitteistojen huolto-  ja kunnossapitotehtävistä, sähköurakoinnista,  sähkö- ja  telesuunnittelusta ja sähkötarkastus- toiminnasta. Sisältäen suurjännite- sekä pienjännitelaitteistoja niin sähkövoimatekniikan kuin tehoelektroniikan ja elektroniikan sekä tietotekniikan toimialoilta.

EM-Sähköpalvelu hyödyntää toiminnoissaan nykyaikaista ATK:ä. Mittaustulokset, mittaus- pöytäkirjat, todistukset, tarkastusselostukset jne. ovat saatavissa sähköisessä muodossa tie- tokonepohjaisina lomakkeina, kohteen tiedot ja tulokset yksilöitynä asiakkaan määrittelemi- en todellisten osoitteiden ja kohteiden mukaisesti ( esim. mittaustulokset ryhmä ja laitekohtaisesti).

Yrityksellä on vastuuvakuutus tarkastustoimintaan.

Haltijan vastuu sähkölaitteistoistaan

 

  Välimatkataulukko   toimipisteestä (+/- 1km   Espoon keskustasta)   Uudenmaan kuntien   keskuksiin.

 

 Askola                  76 km

 Espoo                     1 km

 Hanko                 115 km

 Helsinki                18 km

 Hyvinkää              58 km

 Inkoo                    47 km

 Järvenpää            46 km

 Karjaa                  65 km

 Karjalohja            72 km

 Karkkila               52 km

 Kauniainen            3 km

 Kerava                 40 km

 Kirkkonummi       19 km

 Lapinjärvi           106 km

 Liljendal               95 km

 Lohja                   42 km

 Loviisa               101 km

 Myrskylä            107 km

 Mäntsälä              73 km

 Nummela(Vihti)   27 km

 Nummi-Pusula    57 km

 Nurmijärvi           38 km

 Pernaja               93 km

 Pohja                  74 km

 Pornainen           62 km

 Porvoo                63 km

 Pukkila               92 km

 Ruotsinpyhtää 117 km

 Sammatti           62 km

 Sipoo                45 km

 Siuntio              35 km

 Tammisaari      81 km

 Tuusula            37 km

 Vantaa             28 km

 Vihti                 37 km

  

Tarkka välimatka kohteeseen löytyy esim. fonectan sivulta, Reittihaku -kohdasta Mistä: Kirstinharju 23, Espoo Mihin: Oma osite.

 

 

 

Vastuu sähköasennuksista ja niihin liitettyjen sähkölaitteiden turvallisuudesta ja että ne säilyvät turvallisina koko käyttöikänsä on sähkölaitteiden haltijalla. Samoin haltijalla on vastuu myös siitä, että laitteistoille suoritetaan säädetyt tarkastukset ajallaan.

Laiminlyönnit sähkövahinkojen vastuu- ja  korvauskysymyksissä  voivat tulla kalliiksi  sähkö- laitteiston haltijalle. Useat vakuutusyhtiöt ovat velvoittaneet määräaikaistarkastuksen suorittamisen sähköpalojen torjuntana suojeluohjeissaan.

  Määräaikaistarkastukset ja varmennustarkastukset

Määräaikaistarkastus (myös varmennustarkastus) tulee suoritta kaikissa kiinteistöissä, joi- den suojalaitteina toimivien ylivirtasuojien nimellisvirta on yli 35 ampeeria, paitsi omakotitalot, kahden huoneiston  rivitalot,   yksittäiset  kerrostalohuoneistot  ja  vapaa-ajan asunnot. Pelkille asuinrakennuksille ei myöskään määräaikaistarkastusta tarvitse tehdä, jos asuinrakennuksessa on muita tiloja esim. liiketiloja, tulee määräaikaistarkastus suorittaa kyseisille sähkölaitteistoille.

Kohteisiin  joihin  ei  lakisääteisesti  vaadita  varmennus-  ja määräaikaistarkastusta, omistaja (haltija) voi halutessaan tilata tarkastuksen.  Suositeltavaa,  koska ainoa todistus sähkölaitteiston turvallisuudesta  on käyttöönottotarkastustodistus  mittaustuloksineen. Tarkastustodistus kannattaa säilyttää huolellisesti. Varmennus-  ja/tai määräaikaistarkastuksen hyötynä on myös se, että varmistetaan: Käyttöönottotarkastus mittaustuloksineen on tehty oikein ja kyseessä on laillinen urakoitsija sekä, että laitteistot täyttävät turvallisuudelle asetetun ja sähkömagneettiselle yhteensopivuudelle säädetyn tason.

Esim. asunnon osto- ja myyntitilanteessa sekä vuokraustilanteessa kannatta  suorittaa tarkastus. Kiinteistön (sähkölaitteiston) omistussuhteen vaihtuessa,  vaadi   edelliseltä omistajalta kohteen   sähköpiirustukset,  tarkastustodistukset  ja muut sähköalan mahdolliset dokumen- tit (esim. laitteistojen käyttö- ja huolto-ohjeet).

Ensimmäiset määräaikaistarkastukset olisi pitänyt suorittaa jo vuoden 2000 alkuun mennessä. Mikäli sähkölaitteistojesi määräaikaistarkastukset ovat suorittamatta, voit tilata tarkastuksen täyttämällä tilauslomakkeen (tilauslomakkeella voi pyytää tarjouksen, tilata tar- kastuksen tai lähettää palautetta), soittamalla numeroon 040 574 4945 tai sähköpostilla tästä.

Lämpökuvaus

Sähkölaitteistojen lämpökuvaukset voi tilata erikseen, tai ne voi sisällyttää tarkastuksien yhteyteen. Sähkölaitteistojen (esim. sähkökeskuksien) lämpökuvaus on nopea ja kustan-nustehokas mittausmenetelmä löytää löysät liitokset, ylikuumenneet sähkölaiteet jne.

Kiinteistöjen lämpökuvauksissa tyypillisimmin etsitään lämpövuotoja ja/tai huonosti eristettyjä kohteita( seinät, katot, lattiat, ovet, ikkunapielet jne. ).

Tarkemmin palveluista Palvelut sivuilla. Hinnasto ja toimitusehdot ovat Palvelut sivulla sekä erillisellä tulostettavalla HTML  -hinnasto sivulla.

sivun alkuun

© copyright EM-Sähköpalvelu

Sivu päivitetty 14.5.2019